Sida vid Sida är en verksamhet med många års erfarenhet inom sociala tjänster för barn, ungdomar och unga vuxna där vårt förhållningssätt och våra drivkrafter utgår ifrån en tydlig värdegrund.

För oss kommer den unga personen med sina önskemål, behov och förutsättningar alltid att vara i fokus. För oss är det också viktigt att skapa trygga och bärande relationer för våra unga som en bas för att de ska våga ta sig an nya utmaningar och pröva nya vägar. Målet är alltid att våra unga ska ges bästa tänkbara stöd för att kunna utvecklas till självständiga, trygga individer med en hög livskvalitet.

Idag kan vi bland annat erbjuda öppenvård, stödboenden, integrationsboenden, träningslägenheter, HVB inom Stockholmsområdet och familjehem och jourhem över hela landet.