Sida vid sida är en ny verksamhet inom sociala tjänster för barn, ungdomar och unga vuxna. Vi utgår ifrån en tydlig värdegrund baserad på många års erfarenhet. För oss kommer den unga personen med sina önskemål, behov och förutsättningar alltid att vara i fokus. Målet med vårt arbete är att skapa trygga och bärande relationer för våra unga och att hitta de bästa lösningarna för våra uppdragsgivare. Idag kan vi erbjuda öppenvård, stödboenden, träningslägenheter, familjehem och jourhem, främst inom Stockholmsområdet.