contact

Kontakt

Växel:                    073 – 250 97 00
Journummer:         073 – 250 97 10
info@sidavidsida.se

 

VD
Amela Cerimagic
Tfn:   073 – 250 97 02
amela.cerimagic@sidavidsida.se

Placeringssamordnare jour- och familjehem
Carina Eriksson
Tfn:   073 – 250 97 20
carina.eriksson@sidavidsida.se

Placeringssamordnare HVB, stödboenden, skyddat boende, träningslägenheter och öppenvård
Amela Cerimagic
Tfn: 073 – 250 97 00
amela.cerimagic@sidavidsida.se

Zead Behnan
Tfn: 073 – 250 97 00
zead.behnan@sidavidsida.se

Kontors- och ekonomichef
Malin Nihlbark
Tfn:   073 – 250 97 17
malin.nihlbark@sidavidsida.se

Personal och löneadministratör
Jezmin Ong
Tfn:   073 – 250 97 06
jezmin.ong@sidavidsida.se

 

Besöksadress huvudkontor
Sida vid Sida
Roslagsgatan 24-28
113 55 Stockholm

Postadress
Sida vid Sida
Box 450 13
104 30  Stockholm