Nytt HVB i Småland  -  20 april, 2019

Den 1 maj 2019 öppnar vi ett nytt HVB i Överum, Småland. Verksamheten har 7 platser och tar emot pojkar mellan 16-20 år som har en missbruksproblematik tillsammans med kriminalitet som livsstil. Vård- och behandlingsinnehållet är utformat utifrån ett kognitivt beteendeteoretiskt perspektiv.