logotype

Bästa tänkbara vård

Sida vid sida erbjuder öppenvård och olika former av boende. Behandlingen vilar på ett eklektiskt förhållningssätt och ambitionen är alltid att ge bästa tänkbara vård genom de mest effektiva metoderna. Det kan låta självklart, men det kräver en hel del erfarenhet och engagemang.

Hitta balansen

Grunden för allt vi gör är att vi ser och möter människan utifrån hennes eller hans behov. Där börjar vårt relationsskapande. Själva behandlingsupplägget vilar på social inlärningspsykologi och kognitivt beteendeterapeutiska modeller. Vi har utvecklat KBT till att ge en mer adekvat målfokusering, eliminerat aversiva inslag samt utvecklat en struktur för utredning och genomförande genom att integrera PBS, Positive Behavior Support. Här följer vi den internationella forskningen för att kunna erbjuda de allra senaste och mest effektiva metoderna för att utveckla ett funktionellt balanserat liv.

Viktiga relationer

Den goda behandlingsalliansen är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt arbete. Behandlare och klient måste ha en trygg och tillitsfull relation för att ungdomarna ska våga lyssna och ta till sig vår hjälp. Det är också vår övertygelse att alla behöver få höra till ett sammanhang, få bekräftelse, känna sig respekterade och bli omtyckta för att kunna gå vidare i livet. Där är vi förebilderna som ger bekräftelse och lär ut hur sunda, goda relationer byggs.

Vårt förhållningssätt

Abraham H. Maslows behovshierarki är en modell som utgör ramen för vårt förhållningssätt. Vi ser det som en självklarhet att respektera alla människors behov i dess olika nivåer.

  • Rätten till och behovet av mat, luft, sömn, vatten, rörelse, solljus, att avyttra slaggprodukter och att leva i en tempererad miljö
  • Rätten till och behovet av att bli bemött med respekt, ömhet och värme, närhet, tillit, tillhörighet och bekräftelse
  • Rätten till och behovet av att leva i en miljö som ger en god självkänsla och självförtroende
  • Rätten till och behovet av att söka sig sitt eget självförverkligande
  • Rätten till och behovet av en egen övertygelse och tro

Vi behöver alla dessa delar och vi behöver respektera varandras olikheter utan att värdera eller fördöma. Det är genom ett nyfiket, icke-värderande, icke-dömande förhållningssätt som förutsättningarna för goda möten och hållbara relationen skapas.