Sidavidsida

Ingen ska behöva gå ensam

Vi drivs av en vilja att ge unga människor de bästa förutsättningarna för en fungerande framtid. Hos oss kan barn och ungdomar med beteendestörningar, neuropsykiatriska funktionshinder, psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt missbruks- och beroendeproblematik få den trygghet och det stöd som behövs. Verksamheten är uppdelad i två områden. Vi kan hjälpa till med placering i olika boendeformer och vi kan ge varje person ett individuellt uppbyggt stöd.

Sida vid sida

Namnet säger en hel del om vårt företag. Vi har fokus på relationens vikt i behandlingen, som bygger på kognitivt beteendeterapeutiska metoder. Under Våra tjänster ser du mer av våra många behandlingsprogram och boendelösningar. När vi tar oss an en ung person tänker vi hela vägen till ett fungerande liv med hjälp av lärlingsprogram, individuella utbildningslösningar och en aktiv fritid. Vi ska också vara med och utveckla en av de viktigaste relationerna, den till familjen, genom familjeterapi och föräldrautbildning. För att även du som uppdragsgivare ska känna dig trygg i vår närhet har vi kvalitetssäkrat hela verksamheten.