Sidavidsida

Sociala boendelösningar och individuellt anpassat stöd och behandling

För varje barn eller ungdom som vi arbetar med så försöker vi att hitta den idealiska boendelösningen och sedan tillsätta det stöd och/eller den behandling som den unge behöver för att kunna växa till en självständig individ.

Vi är stolta för att vi idag kan erbjuda en mångfald av boendelösningar samt och där vi också har en stor bredd i vår kompetens så att vi kan tillsätta just de resurser som behövs för att ge den unge bästa tänkbara förutsättningar.

Vi kan idag erbjuda en komplett vårdkedja och därigenom också skapa en trygghet för den unge i deras väg mot ett självständigt liv.

Vi kan idag erbjuda ett flertal HVB-verksamheter för olika målgrupper, Jour- och familjehem, Behandlingsfamiljer, Stödboenden, Träningslägenheter, Öppenvård, Pedagogiska utredningar, psykologutredningar, Neuropsykiatriska utredningar, Familjebehandling och mycket mer.

Kontakta oss för mer information.