logotype

Vår värdegrund

En värdegrund utgör de grundläggande värderingar som formar våra etiska och moraliska grundprinciper, det vill säga vad vi anser är rätt och fel. Varje organisation behöver ha formaliserat en tydlig värdegrund som utgör ramen och riktningen för det arbete som utförs.

Vi har sammanställt Sida vid Sidas värdegrund i punktform.

  • Vi tror på alla människors lika värde och lika rättigheter
  • Vi tror att människan i grunden är god
  • Vi tror att människans grundläggande motivation är att vilja må bra
  • Vi tror att grunden till välmående är harmoni och balans
  • Vi tror på att möta människor utifrån de likheter vi har istället för att fokusera på skillnader
  • Vi tror att alla beteenden är logiska för individen i den specifika situationen
  • Vi tror långvariga relationer och vikten av att ”står kvar”