Behovstrappan

Vi står alltid kvar

Sida vid sida utgår ifrån alla människors lika värde. Vi har en tro på människan och varje persons förmåga och vilja att göra gott. Vi är övertygade om att alla har en inbyggd motivation eller önskan att hitta balans och harmoni i sitt liv. Vi ser det unika i varje människa, individens talanger och förmågor. Vi gör vårt yttersta för att stötta personer i deras utveckling mot ett självständigt och funktionellt liv med ett stort mått av livskvalitet.
Många av de unga som vi kommer i kontakt med har upplevt besvikelser i tidigare relationer och har en bristande tillit och tilltro till vuxenvärlden. Vår långa erfarenhet visar att det är förmågan att stå kvar och att tro på den unga personens inre vilja, kraft och förmåga att förändra sin situation som är avgörande om man ska uppnå en bärande relation. Och en sådan trygg, stabil och bärande relation är ofta förutsättningen för att den unga människan ska våga prova nya vägar, ta sig igenom motgångar och lyckas.
All forskning visar tydligt att relationen är den enskilt mest avgörande faktorn för ett positivt utfall av insatser. Därför är det självklart att vi inom Sida vid sida vågar vara de som tillsammans med den unga personen bryter de tidigare, negativa erfarenheterna. Det har vi samlat till en grundläggande formulering: Vi står alltid kvar.

Vår vision

Vår övergripande vision är att skapa relationer som bär och en verksamhet som alltid står kvar.
Vår vision är att man i vår organisation ska känna den trygghet som krävs för att man ska våga ta klivet ut och prova nya, alternativa vägar.
Under våra vingar ska man våga prova att flyga även om det innebär att man faller ett par gånger innan det bär på riktigt.

Vår grundsyn och förhållningssätt

När människor fokuserar på olikheter så skapas distans, osäkerhet, främlingsfientlighet.

Inom Sida vid Sida så har vi en grundsyn och ett humanistiskt förhållningssätt som genomsyrar hur vi ser på varandra och hur vi bemöter varandra. Vi har förstått att det är just genom att förstå att vi människor är mer lika än olika och att det är genom att se och bekräfta de likheter vi delar som vi också bygger goda möten. Vi människor delar vissa grundläggande behov och vi har låtit vår förhållningssätt och bemötande inspireras av  Abraham H. Maslows behovstrappa.

Vårt bemötande och förhållningssätt bär med sig att respektera alla delarna i behovstrappan såsom fysiska behov, psykosociala behov, behov av övertygelse/tro och behov av självförverkligande. Men det är kanske de psykosociala behoven som främst genomsyrar vårt förhållningssätt och bemötande.

  • Respekt
  • Ömhet & värme
  • Närhet
  • Tillit
  • Identitet
  • Tillhörighet
  • Bekräftelse