Vilka är vi?

amela

Amela Cerimagic, VD

Amela Cerimagic, Silvia syster med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. Amela har en gedigen erfarenhet av praktiskt vårdarbete. De senaste 10 åren har hon i huvudsak har haft ledande befattningar inom privata vård och omsorgsföretag.

lelle

Lelle Hagström, Metodansvarig

Lelle Hagström, Beteendevetare, KBT-terapeut, missbruks- och beroendeterapeut, instruktör i mindfulness, Lic. lärare i känslomässig balans (CEB), PBS-utredare, re-Pulse instruktör, diplomerad Coach och mycket mer. Bakom sig har han 25 års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med ungdomar, vilket bland annat har lett till att han har blivit specialist på extremt svårbemötta beteenden. Utöver sin roll som metodansvarig inom Sida vid Sida så är Lelle en uppskattad och efterfrågad föreläsare både inom landet och internationellt. Han har också en bakgrund som ordförande i Svenska Vård under 6 år.

michael

Michael Rosman, Verksamhetschef

Michael Rosman är socionom med mångårig erfarenhet av arbete som kurator och föreståndare på HVB-hem. På hemmen har han framför allt fördjupat sig i arbetet med och utvecklingen av samtal med ungdomar. Han har också engagerat sig i hanteringen av självskadebeteenden. Michael föreläser regelbundet om kriminalitet, bemötande och behandling på universitetsnivå.