Vilka är vi?

amela

VD
Amela Cerimagic
073 – 250 97 02
amela.cerimagic@sidavidsida.se

Amela Cerimagic är utbildad Silviasyster med mångårig erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete inom vård och omsorg. Amela har genomgått ett flertal ledarskapsutbildningar och metodkurser. De senaste 10 åren har Amela i huvudsak haft ledande befattningar som boendekoordinator, gruppchef, utbildningsansvarig och affärsutvecklare vid olika privata vård- och omsorgsföretag. Amela har även ansvarat för uppstarten av ett flertal verksamheter vid olika bolag. Sedan 2018 arbetar Amela som VD för Sida vid Sida.

 

lelle

Metodansvarig
Lelle Hagström
073 – 250 97 01
lelle.hagstrom@sidavidsida.se

Lelle Hagström är utbildad beteendevetare, KBT-terapeut, missbruks- och beroendeterapeut, instruktör i mindfulness, licensierad lärare i känslomässig balans (CEB), PBS-utredare, re-PULSE instruktör och diplomerad coach. Lelle har  25 års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med målgruppen barn och ungdomar och han är specialiserad inom området svårbemötta beteenden. Lelle är en uppskattad och efterfrågad föreläsare såväl nationellt som internationellt. Lelle har tidigare haft förtroendeuppdraget som ordförande för branschorganisationen Svenska Vård under 6 års tid.

female_resize

Kvalitetschef
Sanna Thorsén
073 – 250 97 04
sanna.thorsen@sidavidsida.se

Sanna Thorsén är utbildad socionom och har en kandidatexamen i psykologi. Sanna har genomgått flertalet metodkurser såsom BBiC, Signs of Safety, MI, ADAD med fler och hon är certifierad HR-rekryterare och anbudsgivare. Sanna har erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete, arbetet som verksamhetschef och mångårig erfarenhet av myndighetsutövning med målgruppen barn och ungdomar.

female_resize

Ekonomi- och kontorschef
Malin Nihlbark
073-250 97 17
malin.nihlbark@sidavidsida.se

Malin är ekonom med över 15 års erfarenhet av redovisning som redovisningskonsult med inriktning vård och omsorg. Malin är certifierad controller, hon har vidareutbildning inom ledarskap med mera. Malin ansvarar även för Sida vid Sidas externa uppdrag inom ekonomi.

female_resize

Personal- och löneadministratör
Jezmin Ong
073-250 97 06
jezmin.ong@sidavidsida.se

Jezmin Ong är certifierad löneadministratör med mångårig erfarenhet av redovisning och administration av personal och ekonomi.

female_resize

Placeringssamordnare Sida vid Sidas jour- och familjehemsvård
Carina Eriksson
073-250 97 20
carina.eriksson@sidavidsida.se

Carina Eriksson är utbildad socionom med mångårig erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete vid HVB, arbete inom rättspsykiatrisk vård och som avtalssekreterare inom socialtjänsten samt erfarenhet av att ha arbetat som verksamhetschef för konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Carina har genomgått vidareutbildningar såsom en fördjupningskurs i psykiatri och systemisk terapi.

female_resize

Öppenvård
Legitimerad psykolog
Annika Sidh Sagelv

Annika Sidh Sagelv är legitimerad psykolog med steg 1 utbildning, har mångårig erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen barn och ungdomar. Annika har sedan 1975 arbetat som psykolog inom förskola, skola och sedan 1995 vid HVB hem. Annika har genomgått handledarutbildning och fördjupningskurser i kris och krishantering, neuropsykiatriska funktionshinder, neuropsykologisk diagnostik med flera.

male_resize

Öppenvård
Psykiatriker
Fredrik Leandersson

Fredrik Leandersson är utbildad läkare och specialist inom psykiatri. Fredrik har mångårig erfarenhet av att ha arbetat inom hälso- och sjukvårdens öppenvård, slutenvård, inom kriminalvården och vid HVB. De senaste åren har Fredrik arbetat som chefsöverläkare i psykiatri men numera åtar han sig uppdrag som konsulterande läkare vid misstanke om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

male_resize

Öppenvård
Lärare
Johnny Karlsson

Johnny Karlsson är utbildad mellanstadielärare och han har en högstadieutbildning i ämnena biologi och kemi. Johnny har genomgått fördjupningskurser om mobbning, elevproblem och friskvård. Johnny har arbetat som mellanstadielärare och speciallärare på högstadienivå under flertalet år och sedan 1995 har han arbetat som speciallärare vid HVB och inom privat öppenvård.

michael

Strandvillan HVB och Solna Öppenvård
Verksamhetschef
Michael Rosman
073 – 250 97 05
michael.rosman@sidavidsida.se

Michael Rosman är utbildad socionom och har mångårig erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med målgruppen barn och ungdomar med komplex och mångfacetterad problematik. De senaste 8 åren har Michael arbetat som verksamhetschef för flertalet HVB och öppenvårdsenheter. Michael är en uppskattad föreläsare som regelbundet undervisar vid högskolor och universitet om kriminalitet, bemötande och behandling.

Zead

Slagsta Integrationsboende och Slagsta Stödboende
Verksamhetschef
Vikarierande kvalitetschef
Zead Behnan
073 – 250 97 13
zead.behnan@sidavidsida.se

Zead Behnan är utbildad socionom och har en masterexamen i socialt arbete med inriktning marginalisering, social inkludering och ungas levnadsvillkor. Zead har tidigare varit anställd som universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete i Mittuniversitetet, där han har föreläst och deltagit i ett forskningsprojekt om marginalisering, radikalisering och vägar ut ur marginalisering. Zead Behnan har sedan 2018 varit medlem i Sverigehälsans ledningsgrupp och varit delaktig i utformningen av socialpedagogutbildningen.

Zead Behnan har genomgått den tvååriga grundutbildningen i psykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi och nyligen påbörjat handledarutbildning i psykosocialt arbete vid Ersta-Sköndal. Zead har även genomgått ett flertal metodutbildningar och ledarskapskurser. Zead Behnan har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten med målgruppen vuxna. Zead har arbetat som verksamhetschef för HVB och stödboenden i ett flertal år och är vikarierande kvalitetschef sedan 2018.

male_resize

Slagsta Integrationsboende och Slagsta Stödboende
Behandlingssamordnare
Amin Azdeh
073-250 97 15
amin.azdeh@sidavidsida.se

Amin är utbildad socialpedagog och har genomgått en tvåårig grundutbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi. Amin har sju års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete vid HVB. De senaste åren har Amin arbetat som biträdande verksamhetschef vid HVB och stödboende. Amin har genomgått ett flertal metodutbildningar och ledarskapskurser såsom re-PULSE, MI, Kriminalitet som livsstil, Missbruk, Målbildsarbete samt UGL (Utveckling av grupp och ledare).

male_resize

Solna Stödboende och Sida vid Sidas Träningslägenheter
Verksamhetschef
Roman Mam-Aga
073-250 97 16
roman.mam-aga@sidavidsida.se

Roman Mam-Aga är utbildad socionom med inriktning mot internationellt och interkulturellt socialt arbete. Roman har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten och har bland annat arbetat inom socialtjänsten som LSS-handläggare och vid enheten för försörjningsstöd. De senaste åren har Roman arbetat som samordnare vid HVB och stödboenden och under det senaste året har han tjänstgjort som verksamhetschef för ett flertal verksamheter. Roman har genomgått metodutbildningar i missbruk, arbetsrätt, re-PULSE, BBiC, MI, kriminalitet, våldsbejakande extremism med fler.

male_resize

Solna Stödboende
Behandlingssamordnare
Abshir Ahmed
073-250 97 31
abshir.ahmed@sidavidsida.se

Abshir har 10 års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med målgruppen barn och ungdomar. De senaste åren har Abshir arbetat som biträdande verksamhetschef och samordnare för HVB och Stödboende. Abshir har genomgått flertalet metodkurser såsom, KASAM, BBIC, re-PULSE, Kriminalitet som livsstil med fler.

female_resize

Sida vid Sidas Träningslägenheter
Behandlingssamordnare
Alma Cerimagic
073 – 250 97 18
almedina.cerimagic@sidavidsida.se

Alma Cerimagic är diplomerad coach, utbildad yogalärare och har genomgått metodkurser såsom re-PULSE. Alma har erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med barn och ungdomar. Dem senaste åren har Alma arbetat som samordnare vid en stödboendeverksamhet.

female_resize

Sida vid Sidas konsulentstödda jour- och familjehemsvård
Pernilla Majlöf
073 – 250 97 22
pernilla.majlof@sidavidsida.se

Pernilla Majlöf är utbildad socionom med mångårig erfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänsten som kontaktsekreterare, samordnare för kontaktverksamhet och helgkolloverksamhet och som familjehemssekreterare. Pernilla har genomgått ett flertal vidareutbildningar såsom BBiC, Signs of Safety, Nya Kälvestenintervjun och en kurs om våld i nära relationer.