logotype

Placeringsförfrågan

Ring någon av våra placeringssamordnare för att få hjälp att matcha din förfrågan.

Familjehem, Jourhem, Behandlingsfamilj

Carina Ericsson
073 – 250 97 20
carina.eriksson@sidavidsida.se

HVB, Stödboende, Träningslägenhet, Skyddat boende, Öppenvård

Zead Behnan
073 – 250 97 13
zead.behnan@sidavidsida.se

Amela Cerimagic
073 – 250 97 02
amela.cerimagic@sidavidsida.se

Vid akuta placeringsförfrågningar utanför kontorstid (mån-fre 08-17), ring vår

JOUR   073 – 250 97 10

Vi finns tillgängliga dygnet runt.