Referenser

 

Placeringsförfrågan

Ring någon av våra placeringssamordnare för att få hjälp att matcha din förfrågan

Familjehem och Jourhem
Carina Ericsson                 073 – 250 97 20
carina.eriksson@sidavidsida.se

 

HVB, stödboenden, träningslägenheter mm
Jane Unger                        073 – 250 97 07
jane.unger@sidavidsida.se

Vid akuta placeringsförfrågningar utanför kontorstid (mån-fre 08-17), ring då vår

JOUR   073 – 250 97 10

Vi finns tillgängliga dygnet runt.