Slagsta Integrationsboende

Slagsta Integrationsboende är ett HVB som tar emot ungdomar i åldrarna 15-20 år med en invandrarbakgrund som har lett till ett utanförskap eller där andra orsaker har medfört att de står utanför samhället. Verksamheten omfattar 20 platser och är belägen i Slagsta, i Botkyrka kommun. Placerade ungdomar erhåller en egen, fullmöblerad lägenhet, gemensamma allmänna utrymmen och personal finns tillgänglig dygnet runt. Verksamheten har utarbetat ett gediget integrationsprogram som syftar till att ge grundläggande och fördjupade kunskaper om det svenska samhället. Placerade ungdomar har möjlighet att erhålla kompletterande vårdinsatser såsom psykologsamtal och programverksamheter genom Slagsta Öppenvård som är belägen i angränsande lokaler.

Verksamhetens övergripande målsättning är att erbjuda placerade ungdomar ett tryggt boende med stöd som ger dem möjlighet och förutsättningar att bli välintegrerade, självständiga individer som är oberoende samhälleliga insatser.

Strandvillan HVB

Strandvillan HVB tar emot pojkar i åldrarna 16-20 år som har en psykosocial problematik, lättare form av missbruk, kriminalitet och andra dysfunktionella beteenden. Verksamheten omfattar 6 platser och är vackert belägen vid drevvikens strand i Tyresö, Stockholms län. Placerade ungdomar bor i ett eget rum och har tillgång till gemensamma allmänna utrymmen. Personalen vid Strandvillan HVB arbetar utifrån ett individuellt, kognitivt fasprogram som syftar till att utveckla ungdomarna struktur, färdigheter och förmågor. Placerade ungdomar har tillgång till psykolog, lärare och missbruks- och beroendeterapeut.

Verksamhetens övergripande målsättning är att placerade ungdomar skall bli fri den problematik de placerades för och erhålla redskap och metoder som ger dem motståndskraft mot psykosocial ohälsa.

strandvillan_4

Överum HVB

Överum HVB tar emot pojkar i åldrarna 16-20 år med en utvecklad missbruks- och beroendeproblematik. Verksamheten omfattar 7 platser och är centralt belägen i Överum, Västerviks kommun. Placerade ungdomar bor i ett eget rum och har tillgång till gemensamma allmänna utrymmen. Personalen vid Överum HVB arbetar utifrån ett individuellt, kognitivt fasprogram som syftar till att utveckla ungdomarna struktur, färdigheter och förmågor. Innan den individuella behandlingen påbörjas genomgår alla placerade ungdomar en allmän primärbehandling på 8 veckor. Placerade ungdomar har tillgång till psykolog, lärare och missbruks- och beroendeterapeut.

Verksamhetens övergripande målsättning är att placerade ungdomar skall bli fri sin missbruks- och beroendeproblematik och erhålla redskap och metoder som ger dem motståndskraft mot psykosocial ohälsa.

overrum_1