logotype

Solna Öppenvård

Solna Öppenvård tar emot ungdomar i åldrarna 16-20 år som har en missbruks- och beroende eller kriminalitetsproblematik, ungdomar som vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som har provat att dricka alkohol eller ta droger, som har ett hotfullt beteende och som kan ha hög skolfrånvaro. Ungdomar som skrivs in vid verksamheten ska ha ett omfattande vårdbehov där behandlingsinsatser utgör en omfattande del i den unges vardag alternativt ungdomar som har behov av specifika insatser som verksamheten kan tillgodose. Verksamheten inrymmer 8 platser och är belägen i centrala Solna. Vid verksamheten arbetar en legitimerad psykolog, psykiatriker, missbruks- och beroendeterapeut och lärare. Verksamheten har möjlighet att genomföra psykiatrisk utredning, bedömning och diagnosticering samt neuropsykiatriska utredningar i samverkan med Moment Psykologi.

Ungdomar som är inskrivna vid Solna Öppenvård erhåller strukturerad dagverksamhet innehållande adekvata vård- och behandlingsinsatser anpassade efter den enskildes problematik. Behandlingsinterventioner som tillhandahålls vid dagverksamheten är individuella coachsamtal, rePULSE, PBS, påverkansprogram så som Ett nytt vägval och liknande, missbruks- och beroendesamtal, föräldracoaching samt kvalificerade kontaktpersoner. Verksamhetens målsättning är att inskrivna ungdomar skall komma tillrätta med den problematik dem aktualiserades vid verksamheten för.

Slagsta Öppenvård

Slagsta Öppenvård tar emot ungdomar i åldrarna 16-20 år som har haft en missbruks- och beroende eller kriminalitetsproblematik med kvarstående behov av eftervård, ungdomar som vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som har provat att dricka alkohol eller ta droger, som har attitydproblem, ett aggressivt eller hotfullt beteende som skapar isolering, exkludering och utanförskap i samhället och de som har omfattande skolfrånvaro. Ungdomar som skrivs in vid verksamheten ska ha ett omfattande vårdbehov där behandlingsinsatser utgör en omfattande del i den unges vardag alternativt ungdomar som har behov av specifika insatser som verksamheten kan tillgodose. Verksamheten omfattar 10 platser och är belägen i Slagsta, i Botkyrka kommun. Vid verksamheten arbetar en legitimerad psykolog, psykiatriker, missbruks- och beroendeterapeut och lärare. Verksamheten har möjlighet att genomföra psykiatrisk utredning, bedömning och diagnosticering samt neuropsykiatriska utredningar i samverkan med Moment Psykologi.

Ungdomar som är inskrivna vid Slagsta Öppenvård erhåller strukturerad dagverksamhet innehållande adekvata vård- och behandlingsinsatser anpassade efter den enskildes problematik. Behandlingsinterventioner som tillhandahålls vid dagverksamheten är individuella coachsamtal, rePULSE, PBS, påverkansprogram så som Ett nytt vägval och liknande, missbruks- och beroendesamtal och föräldracoaching samtkvalificerade kontaktpersoner. Verksamhetens målsättning är att inskrivna ungdomar skall komma tillrätta med den problematik dem aktualiserades vid verksamheten för.