Referenser

Öppenvård

Sida vid Sidas öppenvårdsenheter bedrivs genom fast dagverksamhet i dagverksamhetens egna lokaler med möjlighet till individuella lösningar anpassade efter det specifika uppdraget. Dagverksamhetens öppettider är måndag till fredag kl. 09.00 och 16.00 men öppettiderna anpassas efter inskrivna ungdomars behandlingsbehov. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 16 till 21 år som har ett omfattande vårdbehov där behandlingsinsatser utgör en omfattande del i den unges vardag. Behandlingsinterventioner som tillhandahålls vid dagverksamheten är individuella coachsamtal, rePULSE, PBS, påverkansprogram så som Ett nytt vägval och liknande, missbruks- och beroendesamtal och individuell coachning med föräldrar.

Vårdens övergripande målsättning är att hjälpa den unge till en fungerande vardag utan särskilt stöd av samhället.

Vid verksamheten arbetar en verksamhetschef, behandlingspersonal och en legitimerad psykolog och ämneslärare. Inskrivna ungdomar har en egen särskilt utsedd behandlingscoach som har det övergripande ansvaret för den unges behandlingsplanering, individuella coachsamtal och regelbundna avstämningar med klienten. För varje inskriven ungdom skapas ett individuellt schema innefattande manualbaserade behandlingsinsatser med omfattningen som minst sex timmar per dag då öppenvården är/ska vara en heltidssysselsättning.