logotype

Skyddat boende

Sida vid Sida har kollektiva och enskilda skyddade boenden för barn, ungdomar, unga vuxna, med eller utan förälder. Vid verksamheten arbetar en legitimerad psykolog som erbjuder kris och traumabehandling och en psykiatriker. Dagtid finns personal att tillgå som erbjuder praktiskt stöd som anpassas efter individens specifika behov. Vid akuta situationer efter kontorstid har de boende möjlighet att kontakta verksamhetens jourteam som finns tillgängliga dygnet runt.

Kontakta oss för mer information.