Referenser

Stödboende

Sida vid Sida bedriver stödboenden som är belägna runt om i Stockholms län. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 16-21 år som med praktiskt stöd i vardagen klarar av ett självständigt boende. Vid verksamheten arbetar en verksamhetschef och boendecoacher som har som minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning behandlingspedagogik och gedigen erfarenhet av arbete med ungdomar. Personalen vid verksamheten har olika etnisk bakgrund, besitter mångkulturell kompetens, språkkunskaper och verksamheten tillämpar en strukturerad matchningsmodell i samband med placering vilket ger goda förustättningar för passande/lämpliga matchningar utifrån ungdomens specifika stöd och hjälpbehov. Våra insatser syftar till att gradvis öka självständigheten så att den unge kan fungera i samhället utan särskilt stöd.

För att skapa struktur för den enskilde upprättas individuella veckoscheman som innefattar skola, alternativ sysselsättning, fritidsaktiviteter, möten, läkarbesök och praktiska hushållssysslor. I arbetet med att hjälpa ungdomarna att bli självständiga använder boendecoacherna Socialstyrelsens BBiC material På väg. Placerade ungdomar uppmuntras till att vara delaktiga i att påverka sin boendesituation och utformandet av de stödinsatser som de erhåller vid boendet.

Ungdomar som erhåller stödboende som insats och som har skolplikt blir inskrivna vid en kommunalt bedriven skola alternativt vid en friskola. För de ungdomar som inte har skolplikt och som önskar annan sysselsättning har verksamheten ett upprättat samarbete med företag som tillhandahåller praktikplatser inom Stockholms län.