logotype

Solna Stödboende

Solna Stödboende tar emot ungdomar i åldrarna 16-20 år som tidigare har varit placerade för social problematik och/eller lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation. Verksamheten omfattar 24 platser och är belägen i centrala Solna. Placerade ungdomar erhåller en egen, fullmöblerad lägenhet, gemensamma allmänna utrymmen och personal finns tillgänglig dygnet runt. Verksamhetens fokus ligger på att stödja den unge i att komma igång med sitt liv utifrån den unges egna målbilder och motivation. Placerade ungdomar har möjlighet att erhålla kompletterande vårdinsatser såsom psykologsamtal och programverksamheter genom Solna Öppenvård som är belägen i angränsande lokaler.

Verksamhetens övergripande målsättning är att erbjuda placerade ungdomar ett tryggt boende och stöd som ger dem förutsättningar att utvecklas till självständiga individer som är oberoende samhälleliga insatser.

Slagsta Stödboende

Slagsta Stödboende tar emot ungdomar mellan 16-20 år som tidigare har varit placerade för social problematik och/eller lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation. Verksamheten omfattar 10 platser och är belägen i Slagsta, i Botkyrka kommun. Placerade ungdomar erhåller en egen, fullmöblerad lägenhet, gemensamma allmänna utrymmen och personal finns tillgänglig dygnet runt. Verksamhetens fokus ligger på att stödja den unge i att komma igång med sitt liv utifrån den unges egna målbilder och motivation. Placerade ungdomar har möjlighet att erhålla kompletterande vårdinsatser såsom psykologsamtal och programverksamheter genom Slagsta Öppenvård som är belägen i angränsande lokaler.

Verksamhetens övergripande målsättning är att erbjuda placerade ungdomar ett tryggt boende och stöd som ger dem förutsättningar att utvecklas till självständiga individer som är oberoende samhälleliga insatser.