Referenser

Träningslägenheter

Sida vid Sidas träningslägenheter finns geografiskt spridda runt om i Stockholms län. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 16-21 år som är på väg ut i ett självständigt vuxenliv och som har behov av praktiskt stöd i vardagen. Vi har stödboendetillstånd för våra träningslägenheter vilket möjliggör att även ungdomar från 16 år har möjlighet att under stöd träna att bo i enskilt boende. Vid verksamheten arbetar en verksamhetschef och boendecoacher som har som minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning behandlingspedagogik och gedigen erfarenhet av arbete med ungdomar. Personalen vid verksamheten har olika etnisk bakgrund, besitter mångkulturell kompetens, språkkunskaper och verksamheten tillämpar en strukturerade matchningsmodell i samband med placering vilket ger goda förustättningar för kvalitativa matchningar utifrån ungdomens specifika stöd och hjälpbehov. Träningslägenheter är ofta en avslutande insats på vägen till målet om ett självständigt liv oberoende av samhällets särskilda stöd. Men kana även vara ett alternativ där det av andra orsaket bedöms som den lämpligaste boendeformen.

Vi jobbar just med atthitta de idelaiska boendeformen och tillsätta det stöd som den unge behvöver för att

För att skapa struktur för den enskilde upprättas individuella veckoscheman som innefattar skola, alternativ sysselsättning, fritidsaktiviteter, möten, läkarbesök och praktiska hushållssysslor. I arbetet med att hjälpa ungdomarna att bli självständiga använder boendecoacherna Socialstyrelsens BBiC material På väg. Placerade ungdomar uppmuntras till att vara delaktiga i att påverka sin boendesituation och utformandet av de stödinsatser som de erhåller vid boendet.

Ungdomar som bor i träningslägenhet och som har skolplikt blir inskrivna vid en kommunalt bedriven skola alternativt vid en friskola. För de ungdomar som inte har skolplikt och som önskar annan sysselsättning har verksamheten ett upprättat samarbete med företag som tillhandahåller praktikplatser inom Stockholms län.