0:00 / 1:05
HVB
Stöd-boende
Tränings-lägenheter
Jour- och familjehem
Skyddat boende

Bli familjehem

Vill du bli familjehem och vara en bärande del i en livsförändring för ett barn eller ungdom? Sida vid Sida erbjuder dig möjlighet att just kunna göra det och samtidigt med bästa tänkbara stöd.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för familjehem, handledning, stöd i processen och även jour dygnet.

För oss är det oerhört viktigt att alla våra barn och ungdomar ska erbjudas bästa tänkbara stöd och förutsättningar i livet. För att kunna göra detta så förutsätter det att vi i vår tur ger våra familjehem bästa tänkbara stöd och förutsättningar.

Kontakta gärna någon av våra familjehemsutredare för att få veta mer.

Kontakt
073 – 250 97 00
info@sidavidsida.se

Placeringsförfrågan

Ring någon av våra placeringssamordnare för att få hjälp att matcha din förfrågan.

Familjehem och Jourhem

Sonya Krzyzanski
073 – 250 97 25
sonya.krzyzanski@sidavidsida.se

HVB, stödboenden och träningslägenheter

Zead Behnan
073 – 250 97 13
zead.behnan@sidavidsida.se

Amela Cerimagic
073 – 250 97 02
amela.cerimagic@sidavidsida.se

Vid akuta placeringsförfrågningar utanför kontorstid (mån-fre 08-17), ring då vår jourtelefon.
073 – 250 97 10

Vi finns tillgängliga dygnet runt.