Biografi

Amela Cerimagic är utbildad Silviasyster med mångårig erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete inom vård och omsorg. Amela har genomgått ett flertal ledarskapsutbildningar och metodkurser.

De senaste 10 åren har Amela i huvudsak haft ledande befattningar som boendekoordinator, gruppchef, utbildningsansvarig och affärsutvecklare vid olika privata vård- och omsorgsföretag.

Amela har även ansvarat för uppstarten av ett flertal verksamheter vid olika bolag.

Sedan 2018 arbetar Amela som VD för Sida vid Sida.