Annika Sidh Sagelv

Leg. Psykolog

Biografi

Annika Sidh Sagelv är legitimerad psykolog med steg 1 utbildning,
har mångårig erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen barn och ungdomar.

Annika har sedan 1975 arbetat som psykolog inom förskola, skola och sedan 1995 vid HVB hem.

Annika har genomgått handledarutbildning och fördjupningskurser i kris och krishantering, neuropsykiatriska funktionshinder, neuropsykologisk diagnostik med flera.