Fredrik Leandersson

Psykiatriker

Biografi

Fredrik Leandersson är utbildad läkare och specialist inom psykiatri.

Fredrik har mångårig erfarenhet av att ha arbetat inom hälso- och sjukvårdens öppenvård, slutenvård, inom kriminalvården och vid HVB.

De senaste åren har Fredrik arbetat som chefsöverläkare i psykiatri men numera åtar han sig uppdrag som konsulterande läkare vid misstanke om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.