Johnny Karlsson

Lärare

Biografi

Johnny Karlsson är utbildad mellanstadielärare och han har en högstadieutbildning i ämnena biologi och kemi.

Johnny har genomgått fördjupningskurser om mobbning, elevproblem och friskvård.

Johnny har arbetat som mellanstadielärare och speciallärare på högstadienivå under flertalet år och sedan 1995 har han arbetat som speciallärare vid HVB och inom privat öppenvård.