Kontakt

Post och besök

Besöksadress huvudkontor
Sida vid Sida
Sandelsgatan 12
115 34 Stockholm

Postadress
Sida vid Sida
Sandelsgatan 12
115 34 Stockholm

Telefon och e-post

Primär

Växel: 073 – 250 97 00
Fax: 08 – 564 633 33
Journummer: 073 – 250 97 10
E-post: info@sidavidsida.se

VD
Amela Cerimagic
Telefon: 073 – 250 97 02
E-post: amela.cerimagic@sidavidsida.se

Placeringssamordnare jour- och familjehem
Sonya Krzyzanski
Telefon: 073 – 250 97 25
E-post: sonya.krzyzanski@sidavidsida.se

Placeringssamordnare HVB, stödboenden, skyddat boende, träningslägenheter och öppenvård
Amela Cerimagic
Telefon: 073 – 250 97 00
E-post: amela.cerimagic@sidavidsida.se

Zead Behnan
Telefon: 073 – 250 97 00
E-post: zead.behnan@sidavidsida.se

Kontors- och ekonomichef
Malin Nihlbark
Telefon: 073 – 250 97 17
E-post: malin.nihlbark@sidavidsida.se

Personal och löneadministratör
Jezmin Ong
Telefon: 073 – 250 97 06
E-post: jezmin.ong@sidavidsida.se