Lelle Hagström

Metod- och pedagogiskt ansvarig

Biografi

Lelle Hagström är utbildad beteendevetare, KBT-terapeut, missbruks- och beroendeterapeut, instruktör i mindfulness, licensierad lärare i känslomässig balans (CEB), PBS-utredare, re-PULSE instruktör och internationellt certifierad coach (ICF).

Lelle har 29 års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med målgruppen barn och ungdomar och han är specialiserad inom området svårbemötta beteenden.

Lelle är även en uppskattad och efterfrågad föreläsare såväl nationellt som internationellt. Han har även under 6 års tid haft förtroendeuppdraget som ordförande för branschorganisationen Svenska Vård9