menu icon

Michael Rosman

Verksamhetschef
Strandvillan HVB och Solna Öppenvård

Biografi

Michael Rosman är socionom med internationell och interkulturell inriktning. Han har handledarexamen i psykosocialt arbete samt grundutbildning i psykoterapi. Michael har flertalet utbildningar inom ramen för psykoterapi, behandling och ledarskap.

Michael har mer än 25 års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med barn och unga.
Han har bl.a. arbetat som skolkurator, socialsekreterare och de senaste 10 åren har han arbetat som verksamhetschef på HVB med olika inriktningar, stödboenden och öppenvård.

Michael är en uppskattad föreläsare som undervisar på folkhögskolor och universitet samt sitter ledningsgruppen på utbildningsföretaget Sverigehälsan.