menu icon

Nytt HVB i Småland

Den 1 maj 2019 öppnar vi ett nytt HVB i Överum, Småland. Verksamheten har 7 platser och tar emot pojkar mellan 16-20 år som har en missbruksproblematik tillsammans med kriminalitet som livsstil. Vård- och behandlingsinnehållet är utformat utifrån ett kognitivt beteendeteoretiskt perspektiv.

Läs mer


2019-04-20