VAD GÖR VI

Vi är specialister på olika sociala boendelösningar med individuellt anpassat stöd och behandling

För varje barn eller ungdom som vi arbetar med så lägger vi ner stor energi på att hitta den idealiska boendelösningen och tillsätta det stöd och den behandling som den unge behöver för att kunna växa till en självständig och harmonisk individ.

Vi är stolta för att vi idag kan erbjuda en mångfald av olika boendelösningar. Vi har också en stor bredd i vår personalgrupp avseende utbildning, erfarenhet och kompetens som gör att vi kan tillsätta just de resurser som behövs för att ge varje barn och ungdom bästa tänkbara förutsättningar.

Vi kan idag erbjuda en komplett vårdkedja från behandling på HVB eller boende i jour eller familjehem, genom stödboende till boende i träningslägenhet för att sedan ta steget ut i ett självständigt liv. Allt finns inom samma organisation och där vi behåller de som blir viktiga personer för den unge så att vi kan skapa just den trygghet och stabilitet som är ofta är nödvändig för den unge i dess väg mot ett självständigt liv.

Vi kan idag erbjuda ett flertal HVB-verksamheter för olika målgrupper, jour- och familjehem och behandlingsfamiljer över hela landet, stödboenden, träningslägenheter, öppenvård, pedagogiska utredningar, psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar, familjebehandling, kvalificerade kontaktpersoner och mycket mer.

Kontakta oss för mer information.

073 – 250 97 00