VÄRDEGRUND

Vår värdegrund

En värdegrund utgör de grundläggande värderingar som formar våra etiska och moraliska grundprinciper, det vill säga vad vi anser är rätt och fel. Varje organisation behöver formalisera en tydlig värdegrund som sedan utgör ramen och riktningen för det arbete som utförs inom.

Vi har sammanställt Sida vid Sidas värdegrund i punktform.

  • Vi tror på alla människors lika värde och lika rättigheter
  • Vi tror att människan i grunden är god
  • Vi tror att alla människor i grunden är motiverade
  • Vi tror att människans grundläggande motivation är att vilja må bra
  • Vi tror att grunden till att må bra är harmoni och balans
  • Vi tror på att se och möta människor utifrån de likheter vi delar istället för att fokusera de olikheter som skiljer oss åt
  • Vi tror på vikten av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet
  • Vi tror på vikten av medbestämmande och inflytande
  • Vi tror att alla beteenden är logiska för individen i den specifika situationen
  • Vi tror på vikten av trygga och empatiska relationer och vikten av att ”står kvar”