Vilka är vi

VD

Amela Cerimagic

073 – 250 97 02
amela.cerimagic@sidavidsida.se

Amela Cerimagic är utbildad Silviasyster med mångårig erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete inom vård och omsorg. Amela har genomgått ett flertal ledarskapsutbildningar och metodkurser. De senaste 10 åren har Amela i huvudsak haft ledande befattningar som boendekoordinator, gruppchef, utbildningsansvarig och affärsutvecklare vid olika privata vård- och omsorgsföretag. Amela har även ansvarat för uppstarten av ett flertal verksamheter vid olika bolag. Sedan 2018 arbetar Amela som VD för Sida vid Sida.

Metod- och pedagogiskt ansvarig

Lelle Hagström

073 – 250 97 01
lelle.hagstrom@sidavidsida.se

Lelle Hagström är utbildad beteendevetare, KBT-terapeut, missbruks- och beroendeterapeut, instruktör i mindfulness, licensierad lärare i känslomässig balans (CEB), PBS-utredare, re-PULSE instruktör och internationellt certifierad coach (ICF).

Lelle har  25 års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med målgruppen barn och ungdomar och han är specialiserad inom området svårbemötta beteenden.

Lelle är även en uppskattad och efterfrågad föreläsare såväl nationellt som internationellt. Han har även under 6 års tid haft förtroendeuppdraget som ordförande för branschorganisationen Svenska Vård.

Kvalitetschef

Zead Behnan

073 – 250 97 13
zead.behnan@sidavidsida.se

Zead Behnan är socionom med masterexamen i socialt arbete,
handledarexamen i psykosocialt arbete samt grundutbildning i
psykoterapi. Zead har flertalet utbildningar inom ramen för psykoterapi,
ledarskap och organisation, systematiskt kvalitetsarbete och
arbetsrätt.

Zead har arbetat som universitetsadjunkt och
doktorand och har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Han har även erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete utomlands och
har sedan 2016 arbetat som verksamhetschef och uppstartsledare på flera
HVB, stödboenden och öppenvård. Sedan 2018 är Zead kvalitetschef och
upphandlingsansvarig på Sida vid Sida.

Vid sidan om sitt arbete
föreläser Zead om b.la. radikalisering och kriminalitet. Zead är även
styrelseledamot i Vårdföretagarna för branschorganisation individ och
familj och sitter ledningsgruppen på utbildningsföretaget Sverigehälsan.

Verksamhetschef

Strandvillan HVB och Solna Öppenvård

Michael Rosman

073 – 250 97 05
michael.rosman@sidavidsida.se

Michael Rosman är socionom med internationell och interkulturell inriktning. Han har handledarexamen i psykosocialt arbete samt grundutbildning i psykoterapi. Michael har flertalet utbildningar inom ramen för psykoterapi, behandling och ledarskap.

Michael har mer än 25 års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med barn och unga. Han har bl.a. arbetat som skolkurator, socialsekreterare och de senaste 10 åren har han arbetat som verksamhetschef på HVB med olika inriktningar, stödboenden och öppenvård. Michel är en uppskattad föreläsare som undervisar på folkhögskolor och universitet samt sitter ledningsgruppen på utbildningsföretaget Sverigehälsan.

Verksamhetschef

Solna Stödboende och Sida vid Sidas Träningslägenheter

Roman Mam-Aga

073-250 97 16
roman.mam-aga@sidavidsida.se

Roman Mam- aga är socionom med internationell och interkulturell
inriktning. Han har genomgått en grundutbildning i psykoterapi med
kognitiv beteendeterapeutisk utbildning samt flertalet utbildningar inom
ledarskap, handledning, psykoterapi och arbetsrätt. Roman har
erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete utomlands och har
erfarenhet av myndighetsutövning inom

socialtjänstens enhet för
ekonomiskt bistånd och LSS. Han har sedan 2016 arbetat som samordnare
och verksamhetschef på HVB, stödboende och träningslägenheter.

Tf. verksamhetschef

Sida vid Sidas konsulentstödda jour- och familjehemsvård

Sonya Krzyzanski

073 – 250 97 25
sonya.krzyzanski@sidavidsida.se

Sonya Krzyzanski är utbildad socionom från Lunds Universitet med mångårig erfarenhet av barn och unga. Sonya har arbetat inom socialtjänst, främst barn och unga i Skåne samt olika kommuner i Stockholm. Sonya har arbetat som familjehemskonsulent sedan 2017. Sonya har vidareutbildning inom BBIC, Signs of Safety, MI, kriminologi samt utbildning för att utbilda familjehem i ”Ett hem att växa i”.

Behandlingssamordnare

Rachid El Mounacifi

Rachid är Filosofie doktor i Kriminologi samt har en master Ekonomi och Management och är utbildad i psykoterapi, krishantering, hypnos samt mycket annat. Rachid har lång erfarenhet av både behandlingsarbete likväl som säkerhetsarbete och är internationellt känd TV-profil för sitt arbete med kriminella barn och ungdomar. Rachid är ofta anlitad som konsult till både militär och polis.

Behandlingssamordnare

Solna Stödboende

Abshir Ahmed

073-250 97 31
abshir.ahmed@sidavidsida.se

Abshir har 10 års erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med målgruppen barn och ungdomar. De senaste åren har Abshir arbetat som biträdande verksamhetschef och samordnare för HVB och Stödboende. Abshir har genomgått flertalet metodkurser såsom, KASAM, BBIC, re-PULSE, Kriminalitet som livsstil med fler.

Behandlingssamordnare

Sida vid Sidas Träningslägenheter

Alma Cerimagic

073 – 250 97 18
almedina.cerimagic@sidavidsida.se

Alma Cerimagic är internationellt certifierad coach (ICF), utbildad yogalärare och har genomgått metodkurser såsom re-PULSE och KBT-grund. Alma har en lång och gedigen erfarenhet av praktiskt behandlingsarbete med barn och ungdomar. De senaste åren har Alma arbetat som behandlingssamordnare för Sida vid Sidas träningslägenheter.

Leg. Psykolog

Annika Sidh Sagelv


Annika Sidh Sagelv är legitimerad psykolog med steg 1 utbildning, har mångårig erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen barn och ungdomar. Annika har sedan 1975 arbetat som psykolog inom förskola, skola och sedan 1995 vid HVB hem. Annika har genomgått handledarutbildning och fördjupningskurser i kris och krishantering, neuropsykiatriska funktionshinder, neuropsykologisk diagnostik med flera.

Psykiatriker

Fredrik Leandersson


Fredrik Leandersson är utbildad läkare och specialist inom psykiatri. Fredrik har mångårig erfarenhet av att ha arbetat inom hälso- och sjukvårdens öppenvård, slutenvård, inom kriminalvården och vid HVB. De senaste åren har Fredrik arbetat som chefsöverläkare i psykiatri men numera åtar han sig uppdrag som konsulterande läkare vid misstanke om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

Lärare

Johnny Karlsson

Johnny Karlsson är utbildad mellanstadielärare och han har en högstadieutbildning i ämnena biologi och kemi. Johnny har genomgått fördjupningskurser om mobbning, elevproblem och friskvård. Johnny har arbetat som mellanstadielärare och speciallärare på högstadienivå under flertalet år och sedan 1995 har han arbetat som speciallärare vid HVB och inom privat öppenvård.

Ekonomi- och kontorschef

Malin Nihlbark

073-250 97 17
malin.nihlbark@sidavidsida.se

Malin är ekonom med över 15 års erfarenhet av redovisning som redovisningskonsult med inriktning vård och omsorg. Malin är certifierad controller, hon har vidareutbildning inom ledarskap med mera. Malin ansvarar även för Sida vid Sidas externa uppdrag inom ekonomi.

Personal- och löneadministratör

Jezmin Ong

073-250 97 06
jezmin.ong@sidavidsida.se

Jezmin Ong är certifierad löneadministratör med mångårig erfarenhet av redovisning och administration av personal och ekonomi.