VISION

Vår vision

Vi anser att alla barn och ungdomar som vänder sig till samhället för stöd och hjälp eller som blir omhändertagna av samhället, att de också har rätt till bästa tänkbara vård, behandling och omsorg. Därför så har vi på Sida vid Sida bestämt oss för att; vi ska bli ett referensobjekt för vad som är god vård, behandling och omsorg.

Vårt mål är att varje barn, ungdom, anhörig och uppdragsgivare som kommer i kontakt med oss ska vara mer än nöjda med de insatser som vi tillhandahåller. Genom att vara en kvalitativ och flexibel helhetsleverantör, som erbjuder tjänster som följer hela vårdkedjan, kan vi möta de utmaningar som vi ställs inför.

Vi vill:

  • genom öppenhet, transparens ”riva murar och bygga broar” dvs initiera en god samverkan i vårt uppdrag mellan alla berörda runt den unge. Vi vill även på ett nationellt och regionalt plan verka för ökad samverkan mellan kommuner, polis, sjukvård, BUP och andra aktörer inom socialvård.
  • genom att vara kreativ, genom att våga ha ett nytänkande och genom att praktiskt våga gå före och visa vad som är möjligt, vill vi utveckla evidensbaserad praktik.
  • genom att uttalat alltid sätta den unges bästa i första rummet aldrig förlora vårt fokus.

så är vi övertygade om att vi kan inspirera till en betydande positiv förändring inom den svenska ungdomsvården.