• Gården

Överum HVB tar emot pojkar i åldrarna 16-20 år med missbruk där även kriminalitet, NPF, psykisk eller psykosocial ohälsa eller andra socialt nedbrytande beteenden kan förekomma. Verksamheten omfattar 7 platser och är centralt belägen i Överum, Västerviks kommun.

Alla placerade ungdomar bor i ett egna rum med tillgång till toalett och dusch. Lokalerna erbjuder generösa allmänna utrymmen med möjlighet till ett stort antal aktiviteter. Busshållplats ligger precis vid tomtgränsen, där det regelbundet går bussar som på 30 minuter tar dig in till Västervik.

Behandlingen utgår ifrån ett individuellt, kognitivt strukturerat fasprogram som syftar till att utveckla ungdomarnas struktur, förmåga och färdigheter. Metoderna som används är uteslutande KBT-metoder. Innan den individuella behandlingen påbörjas genomgår alla placerade ungdomar en allmän primärbehandling på 8 veckor där varje ungdoms förutsättning, önskemål och behov identifieras samt där grundläggande struktur i vardagen byggs. Den individuella behandlingen bygger till stora delar sedan på den unges egna målbilder dvs, vad den unge drömmer och vill ha hjälp med att uppnå. En vital del är självklart att snabbt integrera den unge i ett normalt liv med skola, praktik eller jobb, parallellt som de erhåller en individuellt uppbyggd behandling och stöd för att stärka den unges förutsättningar till en positiv utveckling. De placerade ungdomarna har förutom ordinarie behandlingspedagoger tillgång till psykolog, speciallärare och missbruks- och beroendeterapeut.

Verksamhetens övergripande målsättning är att placerade ungdomar skall bli fri sin missbruks- och beroendeproblematik, växa som människa och erhålla redskap och metoder som ger dem motståndskraft mot psykosocial ohälsa och förmåga att leva ett lyckligt och harmoniskt liv utan droger eller annat destruktivt beteende.

Verksamhetens adress:
Linköpingsvägen 3
590 96 Överum

Behandlingssamordnare:
Lelle Hagström
Tfn: 073 – 250 97 01
E-mail: lelle.hagstrom@sidavidsida.se