Placeringsförfrågan

Tveka inte

Ring någon av våra placeringssamordnare för att få hjälp att matcha din förfrågan.

Familjehem, Jourhem, Behandlingsfamilj

Sonya Krzyzanski
Telefon: 073-250 97 25
E-post: sonya.krzyzanski@sidavidsida.se

HVB, Stödboende, Träningslägenhet, Skyddat boende, Öppenvård

Zead Behnan
Telefon: 073 – 250 97 13
E-post: zead.behnan@sidavidsida.se

Amela Cerimagic
Telefon: 073 – 250 97 02
E-post: amela.cerimagic@sidavidsida.se

Akuta placeringar

Vid akuta placeringsförfrågningar utanför kontorstid (mån-fre 08-17), ring vår

JOUR   073 – 250 97 10

Vi finns tillgängliga dygnet runt.