Roman Mam-Aga

Verksamhetschef
Solna Stödboende och Sida vid Sidas Träningslägenheter

Biografi

Roman Mam-aga är socionom med internationell och interkulturell inriktning.

Han har genomgått en grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk utbildning samt flertalet utbildningar inom ledarskap, handledning, psykoterapi och arbetsrätt.

Roman har erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete utomlands och har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd och LSS.

Han har sedan 2016 arbetat som samordnare och verksamhetschef på HVB, stödboende och träningslägenheter.