• Huvudbyggnad

Sigtuna HVB

Sigtuna HVB tar emot flickor i åldrarna 14-19 år med missbruk där även NPF, psykisk eller psykosocial ohälsa eller annat socialt nedbrytande beteende kan förekomma.

Verksamheten omfattar 10 platser och är centralt belägen i vackra Sigtuna, 46 km norr om Stockholm.

Alla placerade ungdomar bor i ett egna rum med egen toalett och dusch. Lokalerna erbjuder generösa allmänna utrymmen med möjlighet till ett stort antal aktiviteter som foto- och videorum, meditationsrum, hobbyrum mm. Verksamheten ligger 200 meter ifrån busshållplats där bussen på 27 minuter tar dig till Märsta station, där sedan pendeltåget på c:a 37 minuter tar dig vidare in till Stockholms centralstation.

Målet med behandlingen är att snabbt skapa en motivation till förändring och bryta destruktiva beteenden och processer. Behandlingen utgår ifrån ett individuellt, kognitivt strukturerat fasprogram som syftar till att utveckla ungdomarnas motivation, struktur, förmåga och färdigheter. Metoderna som används är uteslutande KBT-metoder. Innan den individuella behandlingen påbörjas genomgår alla placerade ungdomar en allmän primärbehandling där varje ungdoms förutsättning, önskemål och behov identifieras samt där grundläggande struktur i vardagen byggs. Primärbehandlingens längd bestäms helt av den unges delaktighet. Den individuella behandlingen bygger till stora delar på den unges egna målbilder dvs, vad den unge drömmer och vill ha hjälp med att uppnå. En vital del är självklart att snabbt integrera den unge i ett normalt liv med skola, praktik eller jobb, parallellt som de erhåller en individuellt uppbyggd behandling och stöd för att stärka den unges förutsättningar till en positiv utveckling. De placerade ungdomarna har förutom ordinarie behandlingspedagoger tillgång till psykiatriker, psykolog, speciallärare, sjuksyster och missbruks- och beroendeterapeuter.


Verksamhetens övergripande målsättning är att placerade ungdomar skall bli fri sin missbruksproblematik, växa som människa och erhålla redskap och metoder som ger dem motståndskraft mot psykosocial ohälsa och förmåga att leva ett lyckligt och harmoniskt liv utan droger eller annat destruktivt beteende.

Verksamhetens adress:
Väringavägen 11
193 35 Sigtuna

Verksamhetschef:
Zead Behnan
Tfn: 073 – 250 97 13
E-mail: zead.behnan@sidavidsida.se