Sonya Krzyzanski

Tf. verksamhetschef
Sida vid Sidas konsulentstödda jour- och familjehemsvård

Biografi

Sonya Krzyzanski är utbildad socionom från Lunds Universitet med mångårig erfarenhet av barn och unga.

Sonya har arbetat inom socialtjänst, främst barn och unga i Skåne samt olika kommuner i Stockholm.

Sonya har arbetat som familjehemskonsulent sedan 2017. Sonya har vidareutbildning inom BBIC, Signs of Safety, MI, kriminologi samt utbildning för att utbilda familjehem i ”Ett hem att växa i”.