Speciallösningar

Vi löser det som verkar omöjligt

Vi vet att man som socialtjänst ibland kan hamna i ärenden där det är svårt att hitta ett bra placeringsalternativ eller annan lösning på en insats. Många leverantörer beskriver sig som flexibla, vi har taget det en nivå längre. Vi lever enligt vårt motto, Det finns inga problem det finns bara mindre och större utmaningar. Vilket gör att vi gärna tar fram förslag på lösningar till de utmaningar som ni står inför. Vi lämnar gärna referenser på våra tidigare uppdrag.

När det finns speciella behov avseende

Personal och stöd

Ibland så finns det behov av extra stöd. Det kan handla om psykolog, missbruk och beroendeterapeut, familjeterapeut, föräldracoach, kvalificerad kontaktperson, färdighetstränare, dygnet runt coach, enskild personal, dubbel personal mm.

Vi kan skräddarsy insatser där också innehållet och stödet anpassas efter det som för tillfället behövs.

Vi följer kontinuerligt upp insatsen tillsammans med uppdragsgivaren med mål att personen skall bli mer självständig och vi därmed kan minska insatserna och förhoppningsvis avsluta insatsen för att behovet inte kvarstår.

kultur- och språkkompetens

Inom Sida vid Sida så har vi redan från start haft en målsättning att besitta en bred kulturell och språklig kompetens för att kunna möta de lokala utmaningar som finns inom socialt arbete.

Vi är idag stolta att vi pratar 12 språk flytande inom företaget. Just vår språk- och kulturkompetens har ofta varit en viktig framgångsfaktor i våra uppdrag.

Våra språk: Svenska, Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Serbokroatiska, Polska Arabiska, Kurdiska, (Sorani och Kurmanji) Persiska, Somaliska, Dahri, Marockanska och Thailändska.

Boendeform

Genom att vara en helhetsleverantör så kan vi inte bara matcha den initiala boendeformen till att vara idealiskt utan även kunna skapa en vårdkedja där boendet förändras utifrån den placerades behov och önskemål.

Vi kan även lösa annorlunda uppdrag som boende i enskildhet med egen personal eller exempelvis ta emot stora familjer för akuta uppdrag, utredningsuppdrag eller skyddsbehov.

Kontakta oss

Kontakta oss gällande förfrågningar och referenser

tfn: 073 – 250 97 00
email: info@sidavidsida.se