• Vy från stranden

Strandvillan HVB tar emot pojkar i åldrarna 14-19 år med missbruk där även kriminalitet, NPF, psykisk eller psykosocial ohälsa eller annat socialt nedbrytande beteende kan förekomma. Verksamheten omfattar 10 platser och är vackert belägen vid Drevvikens strand i Tyresö, Stockholms län.

Alla placerade ungdomar bor i egna rum. Lokalerna i övrigt erbjuder generösa allmänna utrymmen med möjlighet till ett stort antal aktiviteter. Vårt fantastiska strandläge vid sjön Drevviken erbjuder möjligheter till bland annat bad och fiske sommartid och skridskoåkning vintertid. Verksamheten ligger 500m från busshållplats, varifrån det tar c:a 10 minuter till Gullmarsplan och sedan ytterligare 10 minuter med tunnelbana till T-centralen.

Behandlingen utgår ifrån ett individuellt, kognitivt strukturerat fasprogram som syftar till att utveckla ungdomarnas struktur, förmåga och färdigheter. Metoderna som används är uteslutande KBT-metoder. Innan den individuella behandlingen påbörjas genomgår alla placerade ungdomar en allmän primärbehandling där varje ungdoms förutsättning, önskemål och behov identifieras samt där grundläggande struktur i vardagen byggs. Primärbehandlingens längd bestäms helt av den unges delaktighet. Den individuella behandlingen bygger till stora delar på den unges egna målbilder dvs, vad den unge drömmer och vill ha hjälp med att uppnå. En vital del är självklart att snabbt integrera den unge i ett normalt liv med skola, praktik eller jobb, parallellt som de erhåller en individuellt uppbyggd behandling och stöd för att stärka den unges förutsättningar till en positiv utveckling. De placerade ungdomarna har förutom ordinarie behandlingspedagoger tillgång till psykiatriker, psykolog, speciallärare och missbruks- och beroendeterapeuter.


Verksamhetens övergripande målsättning är att placerade ungdomar skall bli fri den problematik de placerades för, växa som människa och erhålla redskap och metoder som ger dem motståndskraft mot psykosocial ohälsa och förmåga att leva ett lyckligt och harmoniskt liv utan droger eller annat destruktivt beteende.

Verksamhetens adress:
Skrubba Allé 34
135 59 Tyresö

Verksamhetschef:
Michael Rosman
Tfn: 073 – 250 97 05
E-mail: michael.rosman@sidavidsida.se

Behandlingssamordnare:
Rachid El Mounacifi
Tfn: 073 – 250 97 15
E-mail: rachid.elmounacifi@sidavidsida.se