BEHANDLINGSFAMILJER

Behandlingsfamiljer

Sida vid Sidas behandlingsfamiljer erbjuder barn och ungdomar som har en mångfacetterad problematik och ett omfattande vårdbehov, trygga boendeförhållanden, vuxenstöd dygnet runt och en hemmavarande förälder på heltid. Verksamheten har tillstånd att bedriva verksamheten och målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år.

Verksamheten har som uppgift att tillhandahålla behandlingsfamiljer till socialnämnden samt att lämna stöd och handledning till familjehemsföräldrarna. Verksamhetens behandlingsfamiljer är godkända av nämnd och finns geografiskt spridda runt om i Sverige.

Arbetet inom verksamheten utgår från ett strukturerat system i alla delar såsom rekrytering, utredning, bedömning och matchning vid placering, handledning och utbildning. Sida vid Sidas behandlingsfamiljer har gedigen erfarenhet av ett arbete med barn och ungdomar som har ett omfattande vårdbehov och de besitter specialistkompetens inom områdena psykosocial problematik, psykisk ohälsa, missbruk- och beroende eller kriminalitetsproblematik, skolrelaterade problem, aggressionsproblematik samt andra dysfunktionella beteenden.

Verksamhetens behandlingsfamiljer har olika etniska bakgrunder, de besitter mångkulturell kompetens och språkkunskaper vilket möjliggör kvalitativa matchningar utifrån barnets eller ungdomens specifika behov som utgångspunkt. Barn och ungdomar som är placerade i en behandlingsfamilj har möjlighet att erhålla kompletterande vårdinsatser såsom psykologsamtal och programverksamheter genom företagets öppenvårdsenheter.

Verksamhetens övergripande målsättning är att barn skall kunna återinträda till sin biologiska familj. Den övergripande målsättningen för ungdomar är att de skall rustas för ett självständigt liv oberoende samhälleliga insatser från samhället.