Hem för vård och boende

Sigtuna HVB tar emot flickor i åldrarna 14-19 år med missbruks- och beroendeproblematik där även neuropsykiatri, psykiatrisk problematik eller annat socialt nedbrytande beteende kan förekomma.

Läs mer

Strandvillan HVB tar emot pojkar i åldrarna 14-19 år med missbruksproblematik där även kriminalitet, NPF, psykisk eller psykosocial ohälsa eller annat socialt nedbrytande beteende kan förekomma.

Läs mer

Överum HVB tar emot pojkar i åldrarna 16-20 år med en utvecklad missbruksproblematik där även kriminalitet, NPF, psykisk eller psykosocial ohälsa eller andra socialt nedbrytande beteenden kan förekomma.

Läs mer