Hem för vård och boende

Sigtuna HVB tar emot flickor i åldrarna 14-19 år med missbruks- och beroendeproblematik där även neuropsykiatri, psykiatrisk problematik eller annat socialt nedbrytande beteende kan förekomma.

Läs mer

Strandvillan HVB tar emot pojkar i åldrarna 14-19 år med missbruks- och beroendeproblematik i kombination med annan psykosocial problematik.

Läs mer

Överum HVB tar emot pojkar i åldrarna 16-20 år med en utvecklad missbruks- och beroendeproblematik i kombination med annan psykosocial problematik.

Läs mer