HVB

Hitta rätt HVB

Ibland så kan man behöva en mer omfattande vård och omsorg med en tydligt riktad behandling. För att tillgodose detta så kan vi erbjuda ett antal högkvalitativa HVB-verksamheter.

Sigtuna HVB

Sigtuna HVB tar emot flickor i åldrarna 14-19 år med missbruk där även neuropsykiatri, psykiatrisk problematik eller annat socialt nedbrytande beteende kan förekomma.

Strandvillan HVB

Strandvillan HVB tar emot pojkar i åldrarna 14-19 år med missbruk där även kriminalitet, NPF, psykisk eller psykosocial ohälsa eller annat socialt nedbrytande beteende kan förekomma.

Överum HVB

Överum HVB tar emot pojkar i åldrarna 16-20 år med en missbruk där även kriminalitet, NPF, psykisk eller psykosocial ohälsa eller andra socialt nedbrytande beteenden kan förekomma.