JOURHEM

Sida vid Sidas konsulentstödda jourhemsvård

Sida vid Sidas konsulentstödda jourhemsvård erbjuder barn och ungdomar med varierande problematik, trygga boendeförhållanden och vuxenstöd dygnet runt. Sida vid Sidas jourhemsvård har tillstånd att bedriva verksamheten och målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år.

Verksamheten har som uppgift att vid akuta situationer, tillhandahålla jourhem till socialnämnden samt att lämna stöd och handledning till jourhemsföräldrarna. Verksamhetens jourhem är geografiskt spridda runt om i Sverige. Arbetet inom jourhemsvården utgår ifrån ett strukturerat system i alla delar såsom rekrytering, utredning, bedömning och matchning vid placering, handledning och utbildning.

Sida vid Sidas jourhem har specialistkompetens avseende barn och ungdomar med psykosocial problematik, missbruks- och beroende eller kriminalitetsproblematik och ensamkommande barn och ungdomar med psykosocial problematik. Verksamhetens jourhem har olika etniska bakgrunder, de besitter mångkulturell kompetens och språkkunskaper vilket möjliggör kvalitativa matchningar utifrån barnets eller ungdomens specifika behov som utgångspunkt. Barn och ungdomar som är placerade i jourhem har möjlighet att erhålla kompletterande vårdinsatser såsom psykologsamtal och programverksamheter genom företagets öppenvårdsenheter.

Verksamhetens övergripande målsättning är att alltid kunna erbjuda barn och ungdomar som behöver placeras akut, trygga boendeförhållanden under en begränsad tidsperiod.