SKYDDAT BOENDE

Skyddat Boende

Sida vid Sida erbjuder trygga skyddade boenden för barn, ungdomar, unga vuxna, med eller utan förälder.

Vid verksamheten arbetar en legitimerad psykolog som erbjuder kris och traumabehandling och det finns även psykiatriker att tillgå. Dagtid finns tillgång till personal som erbjuder praktiskt stöd som anpassas efter varje individs specifika behov. Vid akuta situationer efter kontorstid har de boende möjlighet att kontakta verksamhetens jourteam som finns tillgängliga dygnet runt.

Kontakta oss för mer information.

073 – 250 97 00