• Bangatan 23

Solna Stödboende tar emot ungdomar i åldrarna 16-20 år som tidigare har varit placerade för social problematik och/eller lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.

Verksamheten omfattar 24 platser och är belägen i centrala Solna. Placerade ungdomar erhåller en egen, fullmöblerad lägenhet med eget kök, egen toalett och dusch. Verksamheten erbjuder generösa allmänna utrymmen med tillgång till ett stort gemensamt kök där vissa måltider lagas gemensamt . Exempelvis så erbjuds varje dag möjlighet till att äta gemensam frukost och på helgerna serveras gemensam brunch. Personal finns tillgänglig dygnet runt i verksamheten.

Vårt fokus ligger på att stödja den unge i att komma igång med sitt liv utifrån den unges egna målbilder och motivation. Placerade ungdomar har även möjlighet att erhålla kompletterande vårdinsatser såsom psykologsamtal och programverksamheter genom Solna Öppenvård som är belägen i angränsande lokaler. I samarbete med MISA så erbjuder vi möjlighet till en individuellt anpassad praktikplats med egen handledare.

Verksamhetens övergripande målsättning är att erbjuda placerade ungdomar ett tryggt boende och stöd som ger dem förutsättningar att utvecklas till självständiga individer som är oberoende samhälleliga insatser.

Verksamhetschef:
Roman Mam-Aga
Tfn: 073 – 250 97 16
E-mail: roman.mam-aga@sidavidsida.se

Behandlingssamordnare:
Abshir Ahmed
Tfn: 073 – 250 97 31
E-mail: abshir.ahmed@sidavidsida.se