TRÄNINGSLÄGENHETER

Träningslägenheter

Målgruppen är ungdomar i åldrarna 16-20 år som tidigare har varit placerade för social problematik och/eller lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.

Sida vid Sidas träningslägenheter har ett stödboendetillstång och finns utspridda i bostadsområden i och runt om Stockholm.

Placerade ungdomar erhåller en egen, fullmöblerad lägenhet och de har tillgång till en egen boendecoach.

Verksamhetens fokus ligger på att stödja den unge i att utvecklas till en självständig individ med den unges egna målbilder och motivation som utgångspunkt. I arbetet med att hjälpa ungdomarna att bli självständiga använder personalen Socialstyrelsens BBiC material På väg. Placerade ungdomar har möjlighet att erhålla kompletterande vårdinsatser såsom psykologsamtal och programverksamheter genom företagets öppenvårdsenheter.

Verksamhetens övergripande målsättning är att erbjuda placerade ungdomar ett tryggt boende med stöd som ger dem förutsättningar att utvecklas till självständiga individer som är oberoende samhälleliga insatser.