Vilka är vi

Lelle Hagström

Metod- och pedagogiskt ansvarig

Michael Rosman

Verksamhetschef Strandvillan HVB och Solna Öppenvård

Roman Mam-Aga

Verksamhetschef
Solna Stödboende och Sida vid Sidas Träningslägenheter

Sonya Krzyzanski

Tf. verksamhetschef
Sida vid Sidas konsulentstödda jour- och familjehemsvård

Rachid El Mounacifi

Behandlingssamordnare Strandvillan HVB

Abshir Ahmed

Behandlingssamordnare Solna Stödboende

Alma Cerimagic

Behandlingssamordnare Sida vid Sidas Träningslägenheter

Annika Sidh Sagelv

Leg. Psykolog

Fredrik Leandersson

Psykiatriker

Johnny Karlsson

Lärare

Malin Nihlbark

Ekonomi- och kontorschef

Jezmin Ong

Personal- och löneadministratör