Zead Behnan

Kvalitetschef

Biografi

Zead Behnan är socionom med masterexamen i socialt arbete,
handledarexamen i psykosocialt arbete samt grundutbildning i psykoterapi.

Zead har flertalet utbildningar inom ramen för psykoterapi, ledarskap och organisation, systematiskt kvalitetsarbete och arbetsrätt.

Zead har arbetat som universitetsadjunkt och doktorand och har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Han har även erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete utomlands och har sedan 2016 arbetat som verksamhetschef och uppstartsledare på flera HVB, stödboenden och öppenvård. Sedan 2018 är Zead kvalitetschef och upphandlingsansvarig på Sida vid Sida.

Vid sidan om sitt arbete föreläser Zead om b.la. radikalisering och kriminalitet. Zead är även styrelseledamot i Vårdföretagarna för branschorganisation individ och familj och sitter ledningsgruppen på utbildningsföretaget Sverigehälsan.